Tänka, snabbt och långsamt i skolan

I sommar läste jag boken “Tänka, snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman, en bok som var intressant på många sätt och kan rekommenderas. Kahneman är psykolog som belönats med Nobelpriset i ekonomi. Han har bland annat forskat en del kring beslutsfattande och många av beskrivningarna av situationer i boken kan man som lärare känna igen från skolan. Framförallt känns titeln igen då vi lärare i vårt yrke såväl förväntas fatta beslut där vi måste tänka snabbt och näst intill intuitivt likväl som vi ibland har längre tid att tänka genom vår synvinkel i andra frågor. Så här skriver Kahneman angående hur man kunde organisera möten för att få användning  av all personals kunskaper och åsikter:

Screenshot 2014-07-03 20.14.01

I pedagogiska diskussioner tror jag det kan vara bra, inte minst för lärares egna utveckling, att formulera sina ståndpunkter och kunskaper kring olika frågor innan själva diskussionen för att samtalet då vilar på en genomtänkt grund hos alla parter. Det finns en risk att ett uns av osäkerhet i specifika frågor leder till att kollegors kunskap går förlorad i organisationen. Det beror givetvis också på graden av acceptans i kollegiet för olikheter och hur denna upplevs. Ibland blir jag häpen, både i fråga om hur säker någon kan tyckas vara i frågor man själv känner sig osäker på men också kring hur överraskad jag kan bli över hur fel jag ibland tänkt i en fråga då jag inte haft kunskap nog att “se” lösningen/helheten. Något att bära med sig när dessa känslor kommer kan vara kunskap kring detta psykologiska fenomen som Kahneman beskriver i sin bok:

Screenshot 2014-07-08 20.10.57

När det gäller diskussion inom skola gällande komplexa pedagogiska och didaktiska frågor tror jag ibland diskussionen kunde lyfta om kollegiet, mitt i diskussionen, tog några minuter att tänka genom vilken individuell kunskap och åsikt man har i frågan för att sedan återuppta diskussionen. Kanske skulle de rent intuitiva och känslomässiga argumentens toppar slipas bort och diskussionen lyfta av kunskap som från olika håll lyfts fram?

 I mitt arbetslag har vi pratat mycket om att vi har, och behöver fortsätta ha, högt till tak för att få diskutera misslyckanden likväl som det som gått bra. Vi vill lära av både de dåliga och bra exemplen. Vi argumenterar mot varandra i frågor men försöker också se olika sidor av myntet genom att återkomma nästa dag med ytterligare input i frågor vi tänkt genom. Vi lyssnar på varandra, försöker ta vara på varandras kompetens och även fast vi inte håller med varandra alltid har vi roligt tillsammans och lär av varandra. Det är en av de saker jag uppskattar mest med mitt arbete.

En annan sak som är härlig är att fastän det är några dagar kvar till eleverna börjar skolan cirkulerar de i omgångar utanför skolan, tittar ibland in genom en öppen dörr. Det är dags att öppna dörrarna och hälsa alla elever välkomna till ett nytt läsår där vi förbereder eleverna att göra egna välgrundade val i livet, hur än framtiden ser ut!

Screenshot 2014-07-12 13.48.56

 

 

Läs: Daniel Kahneman, ”Tänka, snabbt och långsamt” (2012)