Revolutionära allmänna råd

Vi vill se en förflyttning av fokus i skolsverige till att lita på lärarnas professionella yrkeskunnande om bedömning och betygssättning.

Så tweetade Skolverket i samband med att de igår publicerade nya allmänna råd om betyg och betygssättning. En viktig markering om den riktning man vill att skolan ska ta framöver. Men varför skulle den här texten vara viktigare än andra texter om kursplanerna som tidigare publicerats? Här kommer jag presentera ett urval av innehållet som tydligt visar att Skolverket går i bräschen för en skola där vi åter har tillit till lärarnas yrkeskunskaper. En skola där lärares autonomi värnas och där tiden åter kan läggas på att konstruera och efterarbeta bra lektioner. Med de nya allmänna rådens skrivningar och Skolverket i ryggen startar revolutionen mot överdokumentation och icke ändamålsenliga arbetsuppgifter. Allmänna råden har alla möjligheter i världen att främja lärares arbetsmiljö och även gynna eleverna då deras lärare kan ägna tiden till att förklara ett kunskapsinnehåll istället för att klicka i matriser. Låt oss ta den chansen, tillsammans! 

 

Kunskapskraven är inte mål för undervisningen utan medel för att sätta betyg (s. 8). De ska behandlas därefter.

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.34.27

 

Ämnets syfte och centrala innehåll tillsammans med lärarens didaktiska kunskaper ska ligga till grund för planeringen av undervisningen (s. 9). 

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.36.02

 

Kunskapskraven behöver läsas i relation till ämnets syfte och centrala innehåll vid betygsättning (s. 9).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.37.57

 

Om faran med matriser (s. 19).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.49.58

 

Läraren avgör vilken dokumentation som behövs inför betygsättningen för att säkerställa ett brett underlag (s. 20). Observera att det står läraren och ingen annan!

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.54.19

 

Det finns inga krav på att läraren ska dokumentera minutiöst (s. 20).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.54.51

 

Om några av problemen med sk. lärplattformar (s. 20-21).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.55.35

 

Betyg kan inte bli helt likvärdiga men strävan är mödan värd (s. 22).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.57.10

 

Information om betyg ska inte ta för stort utrymme i undervisningen (s. 27).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 18.59.42

 

Läraren avgör (ja läraren igen) vad som är ändamålsenlig information och när den behöver ges. Motsvarande gäller även information till vårdnadshavarna (s. 28).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 19.00.59

 

Det är bara vid betygsättningen läraren måste värdera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Läraren kan göra det vid andra tillfällen också (s. 18).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 22.49.55

 

Att i förväg formulera hur elevernas kunskaper kan komma till uttryck kan begränsa lärarens möjligheter att se elevernas kunskapsutveckling (s. 29).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 19.02.38

 

Att informera om skälen för ett betyg betyder inte att lärare i detalj behöver redogöra för varje enskilt bedömningstillfälle (s. 29).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 19.04.07

 

Betygsättning är inte en mekanisk avprickning utan en professionell bedömning som lärare gör (s. 32).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 19.05.30

 

När lärare sätter betyg tittar vi på både delarna och helheten, samtidigt och analyserar för att sedan besluta vilket betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper (s. 35).

Skärmavbild 2018-10-29 kl. 19.08.42